Chính sách học phí

Từ năm 2020, Trường Đại học Bách khoa luôn kiên định trong việc thực hiện chính sách học phí minh bạch đến học sinh sinh viên lúc đăng ký nhập học và sinh viên đang theo học tại trường của toàn bộ các ngành đào tạo, trong đó bao gồm chính sách Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng. Nhà trường thực hiện chính sách học phí khác nhau cho các ngành học khác nhau, cao nhất là 30 triệu đồng cho mỗi năm học và thấp nhất là 11,7 triệu đồng (số liệu lấy trích từ đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa năm 2019)

Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng

Hiện nay, 02 chương trình đào tạo của Khoa luôn hỗ trợ chính sách học phí thấp, đảm bảo cho học sinh sinh viên có tính cạnh tranh trong quá trình học tập tại trường.

Các bạn đam mê lĩnh vực xây dựng có thể đăng ký vào 02 ngành:

  • KỸ THUẬT XÂY DỰNG chuyên ngành Tin học Xây dựng
  • KỸ THUẬT XÂY DỰNG chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng Đô thị thông minh
  • KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

Học phí dự kiến năm học 2020.

 

TT

Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT

Học phí/năm (dự kiến)

1

KỸ THUẬT XÂY DỰNG – Chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201A

26,100,000

2

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

7580202

21,750,000

3

KỸ THUẬT XÂY DỰNG – Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng Đô thị thông minh

7580201B

21,750,000

Trên đây là Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng và một số ngành khác. Chi tiết xem tại thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa.

Contact Me on Zalo