Chính sách học phí

Từ năm 2020, Trường Đại học Bách khoa luôn kiên định trong việc thực hiện chính sách học phí minh bạch đến học sinh sinh viên lúc đăng ký nhập học và sinh viên đang theo học tại trường của toàn bộ các ngành đào tạo, trong đó bao gồm chính sách Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng. Nhà trường thực hiện chính sách học phí khác nhau cho các ngành học khác nhau, cao nhất là 30 triệu đồng cho mỗi năm học và thấp nhất là 11,7 triệu đồng (số liệu lấy trích từ đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa năm 2019)

Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng

Hiện nay, 02 chương trình đào tạo của Khoa luôn hỗ trợ chính sách học phí thấp, đảm bảo cho học sinh sinh viên có tính cạnh tranh trong quá trình học tập tại trường.

Các bạn đam mê lĩnh vực xây dựng có thể đăng ký vào 02 ngành:

  • KỸ THUẬT XÂY DỰNG chuyên ngành Tin học Xây dựng
  • KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

Học phí dự kiến năm học 2020.

TT

Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT

Học phí/năm (dự kiến)

1

KỸ THUẬT XÂY DỰNG – Chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201A

11,700,000

2

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

7580202

11,700,000

3

Kiến trúc (Chất lượng cao)

7580101CLC

30,000,000

4

Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao)

7580201CLC

30,000,000

5

Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao)

7580205CLC

30,000,000

6

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

7580301CLC

30,000,000

7

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật)

7480201CLC

30,000,000

8

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)

7480201CLC1

30,000,000

9

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

7510701CLC

30,000,000

10

Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao)

7520103CLC

30,000,000

11

Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực

7520103

11,700,000

12

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

30,000,000

13

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

11,700,000

14

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

7520115CLC

30,000,000

15

Kỹ thuật tàu thủy

7520122

11,700,000

16

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

7520201CLC

30,000,000

17

Kỹ thuật điện

7520201

11,700,000

18

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

30,000,000

19

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520207

11,700,000

20

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

30,000,000

Trên đây là Học phí ngành Kỹ thuật Xây dựng và một số ngành khác. Chi tiết xem tại thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa.

Facebook Comments