Đào tạo Sau đại học

Home - Archive by category: Đào tạo Sau đại học

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 – Khóa 42 – Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 42 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, trong có có ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, cụ thể như sau: Mã ngành: DDK8580202 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng […]

Xem Thêm