Phương thức xét tuyển năm 2020

1. Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển sau:

a. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường: 540 chỉ tiêu (Xem chi tiết)

b. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 870 chỉ tiêu (Xem chi tiết)

c. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-TpHCM: 150 chỉ tiêu (Xem chi tiết)

d. Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: 1520 chỉ tiêu (Xem chi tiết)

Thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TT Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu Phân bổ chỉ tiêu
Tuyển thẳng Xét học bạ THPT Xét KQ TN THPT 2020 Xét KQ ĐGNL
1 Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) 7580201A 60 10 20 30 0
2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 45 5 15 25 0
3 Công nghệ sinh học 7420201 80 15 25 35 5
4 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) 7480201CLC 60 15 0 45 0
5 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) 7480201CLC1 180 35 0 130 15
6 Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) 7480201 60 15 0 40 5
7 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 60 10 20 30 0
8 Công nghệ chế tạo máy 7510202 160 30 50 65 15
9 Quản lý công nghiệp 7510601 80 15 25 35 5
10 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 45 10 15 20 0
11 Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) 7520103CLC 120 25 35 45 15
12 Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực 7520103A 60 10 20 30 0
13 Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) 7520114CLC 80 15 25 35 5
14 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 60 10 20 30 0
15 Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) 7520115CLC 45 5 15 25 0
16 Kỹ thuật nhiệt 7520115 45 5 15 25 0
17 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 45 10 15 20 0
18 Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) 7520201CLC 120 25 35 45 15
19 Kỹ thuật điện 7520201 60 10 20 30 0
20 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) 7520207CLC 120 25 35 45 15
21 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207 60 10 20 30 0
22 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) 7520216CLC 120 25 35 45 15
23 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 60 10 20 30 0
24 Kỹ thuật hóa học 7520301 90 15 30 40 5
25 Kỹ thuật môi trường 7520320 45 5 15 25 0
26 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 7540101CLC 80 15 25 35 5
27 Công nghệ thực phẩm 7540101 50 10 15 25 0
28 Kiến trúc (Chất lượng cao) 7580101CLC 40 5 15 20 0
29 Kiến trúc 7580101 60 10 20 30 0
30 Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) 7580201CLC 90 20 25 40 5
31 Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) 7580201 60 10 20 30 0
32 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) 7580205CLC 45 5 15 25 0
33 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 45 5 15 25 0
34 Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) 7580301CLC 45 5 15 25 0
35 Kinh tế xây dựng 7580301 45 5 15 25 0
36 Quản lý tài nguyên & môi trường 7850101 60 5 20 30 5
37 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 60 5 20 30 5
38 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 60 5 20 30 5
39 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông 7905206 90 15 30 40 5
40 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng 7905216 45 5 15 25 0
41 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) PFIEV 100 20 30 45 5
42 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480201CLC2 45 10 0 35 0
43 Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không 7520103B 40 10 10 20 0
44 Kỹ thuật máy tính 7480106 60 10 20 30 0
Tổng cộng: 3080 540 870 1520 150

2. Tổ chức xét tuyển

+ Theo lịch tuyển sinh quốc gia 2020, Trường dự kiến xét tuyển theo thứ tự: xét tuyển thẳng; xét tuyển theo học bạ; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

+ Nếu không sử dụng hết chỉ tiêu xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ, thì sẽ chuyển hết số chỉ tiêu còn lại sang hình thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực và xét tuyển theo điểm thi THPT 2020.

+ Đối với mỗi ngành, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu tổng số thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức (tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực và điểm thi THPT 2020) lớn hơn 15. Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển vào ngành dưới 15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.

Chi tiết xem tại đây

Facebook Comments