Previous
Next

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (tiểu ban Khoa Xây dựng Công trình thủy) là hội nghị thường niên được tổ chức vào tháng 12 hằng năm. Hội nghị là cơ hội cho các nhóm sinh viên được trình bày, báo cáo kết quả, sản phẩm nghiên cứu của mình trong thời gian qua. Bên cạnh đó, thông qua các giải thưởng để ghi nhận, khích lệ và động viên tinh thần sinh viên, các nhóm đạt được kết quả cao và cũng như cho các sinh viên mới tiếp cận để định hướng những đề tài NCKH trong tương lai.

Năm nay, hội đồng có sự tham gia báo cáo của 14 đề tài với gần 30 bạn sinh viên là thành viên. Các đề tài tập trung vào giải quyết các bài toán trong kết cấu công trình, giải quyết vấn đề ngập lụt, ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực xử lý ảnh và giải pháp ứng phó với ngập lụt đô thị. Các đề tài mang tính ứng dụng cao và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Chúc cho các bạn sinh viên sẽ bảo vệ thật tốt đề tài của mình trong Hội nghị sắp tới.

Thời gian diễn ra hội nghị: 07h30, thứ 7 ngày 09 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng A322, Văn phòng Khoa Xây dựng Công trình thủy, trường Đại học Bách khoa


 

Danh mục đề tài

STT

Tên đề tài

Trưởng nhóm SVTH

GVHD

1

Ứng dụng xác suất thống kê trong xây dựng công thức truyền lũ và dự báo dòng chảy về hồ chứa

Lê Quốc Thắng

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

2

Hệ thống giám sát điện năng trong công trình dân dụng

Trần Xuân Long

TS. Phạm Thành Hưng

3

Ứng dụng ảnh viễn thám và thuật toán học máy để ước tính mực nước sông ở vùng thiếu trạm đo thủy văn

Trần Quý Thế

TS. Phạm Thành Hưng

4

Nghiên cứu giải pháp cải tạo hệ thống thống thoát nước đô thị khu vực hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng

Trần Văn Đạt

PGS.TS. Tô Thuý Nga

5

Nghiên cứu giải pháp cải tạo hệ thống thoát nước mưa đô thị khu vực Mỹ Khê

Đặng Hữu Hưng

TS. Lê Hùng

6

Dự báo khả năng ứng xử của kết cấu công trình chịu lửa sử dụng mô hình kết hợp giữa phần tử hữu hạn và mô hình học máy

Trần Chí Công

TS. Lê Trần Minh Đạt

7

Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích và phần mềm dự đoán biểu đồ lực – chuyển vị của dầm bê tông cốt thép

Thân Trọng Huy

TS. Nguyễn Công Luyến

8

Ứng dụng xử lý ảnh và mô hình học máy trong quan trắc ngập lụt đô thị

Hồ Văn Tuyến

ThS. Ngô Thanh Vũ

9

Nghiên cứu xây dựng công cụ đọc mô hình xây dựng định dạng 3D trên nền tảng web

Lương Văn Bảo Việt

ThS. Phạm Lý Triều

10

Xây dựng bản đồ tương tác hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai

Trần Thị Thanh Hiền

NCS. Võ Nguyễn Đức Phước

11

Ứng dụng xử lý ảnh để quan trắc mực nước hồ chứa phục vụ công tác vận hành hồ chứa và phòng chống thiên tai

Trần Thái Lâm

ThS. Ngô Thanh Vũ

12

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong quản lý thông tin lớp học phần.

Nguyễn Tấn Diệu

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

13

Nghiên cứu xây dựng công cụ DIM tự động trong REVIT

Võ Phi Hùng

ThS. Ngô Thanh Vũ

14

Xây dựng công cụ tự động hóa quá trình mô phỏng dòng chảy bằng HEC-HMS

Ngô Hồng Quân

ThS. Phạm Lý Triều

 
 2

 
 
Contact Me on Zalo