Đội ngũ Giảng viên

Được thành lập từ năm 1976 đến nay, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Chúng tôi luôn tự hào là một trong các đơn vị có đội ngũ giảng viên uy tín, chất lượng và nhiệt tình trong giảng dạy.

Hiện nay Khoa có 01 Giáo sư, 03 Phó Giáo sư, 18 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ, đặc biệt có 01 Giáo sư uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng.

Facebook Comments