Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 – Khóa 42 – Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 42 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, trong có có ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, cụ thể như sau:

Mã ngành: DDK8580202

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Chỉ tiêu: 30 (dự kiến)

– Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 12/12/2020 và 13/12/2020.

– Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2020. 

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây     

Danh mục môn thi: xem tại đây.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây.  

Facebook Comments